درباره ما

شرکت ورژن در سال ۱۳۹۰ با آوردن ده قلم ابزار ورژن از چین پایه گذاری شد.و در این مدت با تلاش و پشت کار تیم حرفه ای ورژن تعداد محصولات خود را به هزار قلم افزایش داد،ما بجز افزایش کمیت کیفیت محصولات خود را نیز افزایش دادیم.